استارتر منبع تغذیه
100%
تخفیف

دوره استارتر منبع تغذیه

4.88 8 رای
139000 – رایگان!

تحلیل کامل مدار منبع تغذیه 0 تا 20 ولت 3 آمپر به ساده ترین روش ممکن منابع تغذیه از ابزارهای…

139000 – رایگان!

دوره طلایی منبع تغذیه (بخش مقدماتی)

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

دوره طلایی منبع تغذیه (بخش مقدماتی)

500,000 تومان

دوره طلایی منبع تغذیه (بخش منابع تغذیه)

بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان

دوره طلایی منبع تغذیه (بخش منابع تغذیه)

700,000 تومان

دوره طلایی منبع تغذیه (جامع)

4.33 3 رای
1,000,000 تومان

دوره طلایی منبع تغذیه جامع (بخش مقدماتی + بخش منابع تغذیه)

1,000,000 تومان